מכשיר מעקב והאזנה יכול לשמש גם לאיתור והאזנה לסביבת המכשיר. מכשירים אלו מיועדים להשיג שתי אינדיקציות בו זמנית. האחת, מעקב כלי רכב או מושא איתור אחר והשני האזנה מרחוק לשיחות ו/אן רחשי רקע וכך לקבל מידע נוסף.

מציג את כל 11 התוצאות